Raport z ewaluacji zewnętrznej 2015

       Raport z ewaluacji zewnętrznej do wglądu znajduje się
u dyrektora placówki.

Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w placówce przez wizytatorów do spraw ewaluacji. Raport z ewaluacji problemowej dotyczy jednego lub kilku wymagań państwa. Ewaluacja zewnętrzna polega na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania placówki w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa.

       Badanie zostało zrealizowane w dniach 15-02-2015 - 19-02-2015 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji, w skład którego weszli: Bronisław Kisiel, Beata Sobańska-Zając. Badaniem objęto 11 rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 26 nauczycieli/wychowawców (ankieta i wywiady). Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem placówki ,grupowy z pracownikami niepedagogicznymi, a także obserwacje placówki i analizę dokumentacji. Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje podstawowe obszary działania placówki.

 

Załączniki:

  • raport z ewaluacji zewnętrznej.pdf